Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres podstawowy. Nowożytność do końca XVII wieku. Szkoły ponadpodstawowe

13 sierpnia 2020 By Michalina

Podręcznik “Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres podstawowy. Nowożytność do końca XVII wieku. Szkoły ponadpodstawowe” Janusza i Mirosława Ustrzyckich (https://www.taniaksiazka.pl/historia-2-podrecznik-czesc-1-zakres-podstawowy-nowozytnosc-do-konca-xvii-wieku-szkoly-ponadpodstawowe-janusz-ustrzycki-p-1377021.html), to publikacja wydana przez Operon, przeznaczona dla młodzieży drugich klas szkół ponadgimnazjalnych na pierwszy semestr nauki. Jest to kontynuacja pierwszej części tego wydania, dedykowanej dla klas pierwszych. Podręcznik realizuje podstawę programową wymaganą na poziomie podstawowym.

W skład najnowszego wydania podręcznika Operonu wchodzą cztery działy: U początków nowożytnej Europy, “Złoty wiek” państwa polsko-litewskiego, “Wielki wiek” XVII, Rzeczpospolita Obojga Narodów w końcu XVI w. i w XVII w. Każdy z nich dzieli się na kilka podrozdziałów.

Ciekawy okres

Wydanie to w przystępny sposób opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu od początku XVI do końca XVII wieku, z historii Polski i świata. Ten przedział czasowy jest dość interesujący z punktu widzenia historii dziejów, niemniej ważne jest odpowiednie jego przedstawienie, by młody człowiek mógł w pełni zrozumieć procesy społeczne i gospodarcze, które ukształtowały świat nowożytny.

Pomoc dydaktyczna

Ta publikacja z pewnością odpowiednio spełni tę funkcję. Każdy podrozdział zaczyna się od krótkiego przedstawienia zagadnień, które należy przyswoić z tej części podręcznika. Treść podręcznika przeplatana jest ciekawostkami, cytatami i sylwetkami znanych postaci związanych z epoką. Przedstawione w książce  bogate ilustracje i fotografie z pewnością pomogą uczniowi pobudzić wyobraźnię i bardziej zainteresować się omawianym okresem. Z kolei fragmenty źródeł i odniesienia do nich zachęcają do poszerzania wiedzy na własną rękę. Nie brakuje także innych pomocy dydaktycznych, typu wykresy oraz infografiki. Oprócz tradycyjnych pytań i poleceń kończących podrozdział, pojawia się także streszczenie, które w punktach przedstawia najważniejsze zagadnienia z konkretnej części podręcznika, co zdecydowanie pomaga w przyswojeniu wiedzy.

Warto zatem zainwestować w profesjonalną lekturę, która zapewni młodemu człowiekowi dobre przygotowanie do lekcji, a być może także do matury.

Janusz i Mirosław Ustrzyccy – autorzy wielu podręczników do nauki historii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, m.in. “Historia 1. Podręcznik. Część 1. Zakres podstawowy. Starożytność. Szkoły ponadpodstawowe”; “Ciekawi świata 2. Historia. Podręcznik. Zakres rozszerzony”, “Historia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej”.

Biznes zdjęcie pressfoto - pl.freepik.com